Banca Transilvania

Banca Transilvania (BT) este Banca Oamenilor Întreprinzători din România și cea mai mare instituție bancară cu capital privat majoritar românesc.

Banca Transilvania a implementat în anul 2011 proiectul “Formare profesională continuă pentru angajații din domeniul financiar-bancar – ADAPTIBA TEAM”, proiect finanțat de către Fondul Social European – FSE și bugetul național prin Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013”.

Acest proiect, derulat din fonduri europene, a venit în completarea programelor interne de dezvoltare şi a oferit angajaților băncii ocazia de a-și continua pregătirea profesională, de a fi specialişti mai buni şi de a contribui astfel la performanţa companiei. În cadrul proiectului, noi am creat un program de instruire pentru a forma un număr de angajați ai solicitantului, din care 40% manageri, pe o durată de 12 luni.
Scopul programului de instruire a avut la bază dezvoltarea abilităților manageriale pentru Directorii de agenții, dar și dezvoltarea de competențe necesare dezvoltării durabile a organizației.

Rezultate: 120 persoane instruite, 56 de zile de instruire.