PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU O VIATA LA STANDARDE EUROPENE

Program de finantare: POS DRU DMI 6.2 / National

Perioada de derulare: 2014- 2015

Buget: 8386225.32 Ron

www.promovare-incluziunesociala.ro

Nr. proiect: POSDRU/165/6.2/S/143006

 
Parteneriat:
Beneficiar:

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
SC SOTI CABLE NEPTUN SRL
S.C. FiaTest S.R.L.
S.C. BD MOESIA RESEARCH SRL
ORASUL BANEASA

 
Obiectivul general:

Facilitarea accesului la educaţie prin formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială).

 
Activitati:

A1.  Managementul proiectului

A2.  Asigurarea vizibilitatii proiectului si dezvoltarea unei campanii publice de constientizare si informare privind oportunitatile de ocupare pentru grupurile vulnerabile

A3.  Organizare grup de sprijin pentru furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala

A4.  Informarea şi consilierea angajatorilor cu privire la potentialul de integrare pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati,tineri peste 18 ani dupa iesirea din sistemul de protectie sociala)

A5. Furnizarea programelor de formare profesionala pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor a 1176 persoane vulnerabile (816 persoane de etnie roma,120 persoane cu dizabilitati, 240 tineri peste 18 ani dupa iesirea din sistemul de protectie sociala)

 
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

  • Facilitarea accesulul la educatie prin formare profesionala si integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoanelor cu dizabilitati, tineri peste 18 ani dupa iesirea din sistemul de protectie sociala)
  • Servicii de orientare si consiliere profesionala pentru 1176 persoane vulnerabile
  • Servicii de formare si certificarea competentelor pentru calificarile: sudor electric, frizer, brutar, patiser etc.