Promovarea accesului angajaților din industria de morărit și panificație, patiserie, cofetărie la programe de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană

Program de finantare: POS DRU DMI 2.3 / National

Perioada de derulare: 2010- 2013

Buget: 16717502 Ron

www.anamob-cnfp.ro

Nr. proiect: 
Parteneriat:

Beneficiar: Asociatia Nationala a Industriasilor din Morarit si Panificatie – ANAMOB

Partener – FiaTest

 
Obiectivul general:

Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității economice prin calificarea profesională a angajaților din domeniul industriei de morărit, panificație, patiserie și cofetărie (MPP&C) la standardele UE din domeniu, în regiunile S-E, Sud Muntenia, N-E, S-V Oltenia, Centru și București Ilfov

 
Activitati:

 1. Promovarea accesului angajaților la programe de formare profesională continuă(PFPC) prin autorizarea și furnizarea de programe de calificare/ recalificare profesională pentru 7 ocupații din domeniul industriei MPP&C, nivelul 1, 2 și 3 de calificare
 2. Dezvoltarea și diversificarea ofertelor de FPC.
 3. Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaților și întreprinderilor
 4. Diseminarea de bune practici despre “FPC a angajaților”

 

Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

 • Pregătirea Aplicantului și asistență metodologică pentru autorizarea programelor de formare profesională dezvoltate
 • Contribuie la elaborarea programelor de formare profesională continuă și a manualelor pentru cele 7 ocupații vizate de proiect
 • Contribuie la analiza nevoilor de formare pentru participanții la programele FPC aferente celor 7 ocupații
 • Contribuie la elaborarea instrumentelor de evaluare pentru validarea competențelor dobândite în corelare cu metodologiaCNFPA de autorizare și descriptorii Cadrului European al calificărilor
 • Se implică în organizarea și livrarea programelor de FPC în corelație cu metodologia CNFPA
 • Acordă asistență pentru realizarea documentelor specifice finalizării FPC și transmiterii lor către CNFPA
 • Contribuie la managementul general al proiectului prin gestionarea corespunzătoare a echipei și resurselor alocate