Proiectul VETWORK si provocările Comunicatului de la BRUGES

Comunicatul de la BrugesProiectul VETWORK  si  provocările Comunicatului de la BRUGES

Propunerea VETWORK a fost concepută pentru a răspunde provocărilor menționate în Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale pe perioada 2011-2020

Comunicatul de la Bruges prezintă obiectivele strategice pe termen lung ale cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale (EFP) pentru perioada 2011-2020. Aceste obiective se bazează pe realizările anterioare şi sunt menite să răspundă provocărilor actuale şi viitoare, ţinând seama de principiile fundamentale ale procesului de la Copenhaga.

Procesul de la Copenhaga a contribuit în mod semnificativ la creşterea gradului de conştientizare a importanţei EFP, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, în special prin implementarea unor instrumente europene, a unor principii şi a unor orientări comune în domeniul EFP. Acesta a generat reforme profunde, determinând trecerea la o abordare bazată pe rezultatele învăţării. Totuşi, este încă necesar să se îmbunătăţească comunicarea pentru o mai mare implicare a tuturor părţilor interesate, precum şi legăturile între EFP şi alte politici, pentru a aborda provocările socio-economice şi pentru a transforma mobilitatea şi învăţarea pe tot parcursul vieţii în realitate.

Pentru ca EFP să răspundă provocărilor actuale şi viitoare, sistemele europene de învăţământ şi formare trebuie:

  • să fie flexibile şi de înaltă calitate;
  • să se adapteze la evoluţiile pieţei muncii şi să ţină seama de sectoarele şi competenţele emergente;
  • să asigure o formare continuă adaptată şi uşor accesibilă;
  • să asigure durabilitatea şi excelenţa EFP, printr-o abordare comună a procesului de asigurare a calităţii;
  • să permită oamenilor să devină autonomi pentru a se adapta şi pentru a gestiona schimbările, facilitându-le dobândirea de competenţe-cheie;
  • să favorizeze incluziunea;
  • să faciliteze şi să încurajeze mobilitatea transnaţională a cursanţilor şi a formatorilor în domeniul EFP;
  • să asigure o finanţare durabilă a EFP şi utilizarea eficientă şi echitabilă a acestei finanţări.

Pentru mai multe informații, accesati link-ul: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0018&from=RO