Proiect „CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE!”

Proiectul „CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE!”  își propune să creeze oportunitatea creșterii calității serviciilor oferite de furnizorii de formare profesională din România, prin implementarea unor instrumente de asigurare a calității și dezvoltarea unui sistem de management al calității, cu particularizare pentru formarea profesională continuă.

Proiectul cuprinde următoarele activități:

  • dezvoltarea unor programe de formare profesională autorizate;
  • dezvoltarea unui sistem de management al calității, pentru furnizorii de formare profesională – membri ai Asociației Profesionale a Furnizorilor de Formare Profesională Continuă;
  • instruirea unui număr de specialiști ai furnizorilor de formare profesională selectați;
  • revizuirea sau dezvoltarea unor standarde ocupaționale;

Pentru mai multe informatii, va rugam accesati link-ul http://www.apffp.ro/?page_id=142.