Pregatirea laboratorului acreditat / în curs de acreditare conform conform standardului cerintelor standardului ISO 17025:2005. Documentele sistemului calităţii

Responsabil Asigurarea Calității în laboratorul acreditat/ în curs de acreditare
05/05/2016
Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice
05/05/2016

Cursul îsi propune să clarifice cerintele standardului ISO/IEC 17025:2005, precum și să prezinte documentele sistemului calității pentru laboratoarele acreditate / în curs de acreditare. Formarea personalului de laborator în vederea proiectării sistemului calității într-un laborator.

Grup ţintă: Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări; specialişti din cadrul laboratoarelor medicale, Managerii/şefii laboratoarelor, Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare şi persoanele din lista de promovare a personalului din laboratoare
Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest