Pilotarea calitatii si a inovarii

Proiectul Q4I care a început în Decembrie 2012 îşi propune să dezvolte, să testeze şi să integreze dezvoltarea calităţii în şcoli care să includă un angajament puternic pentru inovare. Proiectul se bazează pe participarea tuturor factorilor cheie implicaţi în procesul educaţional: elevi, profesori şi părinţi, reprezentanţi ai angajatorilor şi ai comunităţii locale. Proiectul Q4I este un proiect creat să asigure o înaltă calitate a educaţiei prin practici educaţionale inovatoare. Utilizând procesele inovative ale Q4I vom dobândi o calitate educaţională superioară şi abilitatea de adaptare la schimbările permanente.

Începand cu Ianuarie 2014, consorțiul proiectului Q4I va începe procesul de pilotare în 25 de școli din 5 țări europene (Grecia, Italia, România, Spania). Consorțiul va oferi suport pentru pilotare școlilor participante pe o durată de 6 luni. Pe parcursul acestei perioade, personalul unităților școlare se va familiariza cu instrumentele managementului calității și va stabili procesele care vor asigura îmbunătățirea continua a calității educației.
Procesul de pilotare este structurat în 3 etape.

Q4I Newsletter 2 Nov 2013 ro