Microbiologia lantului alimentar. Ghid pentru verificarea metodei privind detecția Salmonella spp. in concordanta cu ISO 16140-3:2021

Cursul isi propune sa stabileasca conditiile necesare privind modul de lucru descris in standardul SR EN ISO 6579 aplicabil pentru detectia bacteriilor din genul Salmonella spp. cat si pasii privind verificarea metodei de referinta conform ISO 16140-3:2021.

Grup ţintă:

  • Acest curs este dedicat specialiștilor din cadrul laboratoarelor, acreditate sau în curs de acreditare, cu specific al activității pentru siguranța alimentelor cât și a celor pentru sănătatea animală.
  • De asemenea, este dedicat personalului care aplică tehnici de laborator din unități de producție, prelucrare și procesare, care doresc să-și însușească sau să fundamenteze cunoștințe cu privire la aplicarea etapelor înscrise în SR EN ISO 6579-1:2017 care stabilește reguli în vederea determinărilor microbiologice pentru Salmonella spp. din diferite produse alimentare, furaje și probe de mediu.

Durata cursului: 2 zile

Certificare: FiaTest