Cursul „Manager Resurse Umane” (autorizat, cu încadrarea conform codului COR – 121207) oferă participanților o perspectiva generală a unui domeniu de activitate relativ recent pe piața forței de muncă din Romania și posibilitatea de a învăța și pune în practică teorii, bune practici și instrumente specifice domeniului Resurse Umane.

Grup țintă 

  • Acest curs este dedicat absolvenţilor de studii superioare, interesați să-și construiască o carieră în domeniul managementului resurselor umane;
  • Persoanelor care sunt interesate de monitorizarea sistemului de relații de muncă al organizației, în vederea creșterii performanței organizației;

Certificare: În urma absolvirii acestui curs, participanții vor primi Certificat de “Manager Resurse Umane” recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

CAFFPA* = COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale și Ministerul Educației