Manager îmbunătățire procese

Cursuri la cerere
05/05/2016
5S
05/05/2016

Bazat pe principiile Lean Manufacturing şi 6 Sigma pentru managementul și îmbunătăţirea proceselor, programul de formare profesională își propune să transmită cunoștințele necesare și să dezvolte deprinderile participanţilor de a dezvolta și gestiona un sistem de management al proceselor, de a identifica şi elimina nonvaloarea încorporată în procese şi de a îmbunătăți eficacitatea și eficienţa activităţilor organizaţiei.

Grup ţintă: Manageri de productie, Manageri de produs, Specialişti în îmbunătăţirea continuă, Responsabili ai sistemului de management calitate/integrat, auditori

Durata cursului: 5 zile

Certificare: Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului