Manager de Proiect

Acest curs dezvoltă cunostințele si abilitățile de project management, în vederea identificării si dezvoltării unor proiecte fezabile, planificării si alocării eficiente a resurselor, respectiv implementării, monitorizării si finalizării cu succes a acestora.

În cadrul cursului sunt explicate principiile managementului de proiect, modalitățile de stabilire a obiectivelor si de bugetare a proiectelor, de alegere a echipei de proiect, ciclul de viață al proiectului, tehnicile de comunicare internă si managementul riscurilor.

De ce să vii la curs:

  • Identificarea oportunităților de finanțare si a instrumentelor pentru atragerea si gestionarea fondurilor pentru proiecte.
    Prezentarea principiilor managementului proiectelor si a instrumentelor pentru conducerea proiectelor de dezvoltare.
  • La finalul cursului, participanții vor cunoaste care este structura unui proiect, care sunt avantajele abordării activităților ca proiecte, cum se identifică si cum se diminuează efectul riscurilor care pot apărea în managementul proiectelor

Grup țintă: Cursul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunostinte și abilităti în domeniul managementului de proiect.