Manager al Sistemului de Management al Calității

Implementarea unui sistem de management al calității
05/05/2016
Tranzitia la ISO 9001:2015
05/05/2016

Cursul urmărește transmiterea  cunoştințelor, dezvoltarea deprinderilor şi modelarea atitudinilor specifice unui Manager al Sistemului de Management al Calității. Cursul conține prezentarea abordării seriei de standarde ISO 9000 pentru coordonarea sistemului de management al calităţii, descrierea unor instrumente de îmbunătățire utile pentru a asigura un management al calităţii performant, descrierea unor bune practici de management, evidenţiate în standarde şi modele de excelenţă

Grup ţintă: Responsabili cu managementul calităţii, Auditori managementul calităţii
Durata cursului: 5 zile
Certificare: Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului