Managementul riscului

Management strategic – planificare și execuție. Introducere în Balanced Scorecard
05/05/2016
Competențe Manageriale
05/05/2016

Cursul îşi propune să ofere participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice cu privire la conceptele de bază ale managementului de risc (riscul-ameninţare sau oportunitate, categorii de riscuri specifice afacerilor, organizarea formală a managementului de risc, metodologii internaţionale de managementul riscului), precum şi despre procesul de management al riscurilor (identificarea, evaluarea riscurilor, dezvoltarea strategiilor de răspuns la risc, monitorizarea, raportarea şi controlul riscurilor).

Grup ţintă: Responsabili cu managementul riscului, Manageri de proiect.

Durata cursului: 3 zile

Certificare: FiaTest