Managementul riscului Standardul 11

Stabilirea obiectivelor sistemului de control intern- aplicarea standardelor 7-8-9
05/05/2016
Asigurarea continuitatii activitatilor
05/05/2016

Grup țintă: Șefi departamente din cadrul instituțiilor publice; Responsabili de risc, Auditori interni
Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest