Managementul riscului Standardul 11

Grup țintă: Șefi departamente din cadrul instituțiilor publice; Responsabili de risc, Auditori interni
Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest