Managementul Performanței

Cursul îşi propune dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi ce vor permite participanţilor aplicarea cu succes a unui sistem de management al performanţei, stabilirea de obiective de performanţă pentru angajaţii din subordine şi măsurarea gradului de îndeplinire a acestora. Totodată, cursanţii vor învăţa să ofere un feedback de calitate şi să comunice eficient aşteptările lor legate de performanţa subordonaţilor.

Grup ţintă: Cadre de conducere, directori, manageri care conduc o echipă de oameni şi care folosesc sau intenţionează să folosească un sistem de management al performanţei.

Durata cursului: 2 zile

Certificare: FiaTest