Management strategic – planificare și execuție. Introducere în Balanced Scorecard

Prin elementele prezentate la cursul de Management strategic se iniţiază participanţii în metodologia managementului strategic al organizaţiei, a dezvoltării durabile şi a unei guvernante corporative responsabilă social. În acest sens se fixează demersul planificării strategice din perspectiva economică, politică (a jocului de interese) şi cea birocratică (organizaţională).

Grup ţintă: Top manageri, Responsabili implicaţi în procesul de definire şi analiza a obiectivelor şi indicatorilor strategici de performanţa ai organizaţiei, Manageri la orice nivel în cadrul organizaţiei.

Durata cursului: 5 zile

Certificare: FiaTest