Integrarea Sistemului de management „integrat”. Argumente

Ce este Sistemul de Management Integrat?

Sistemul de management integrat (SMI) poate fi definit ca un set de procese interconectate care folosesc aceleași resurse – umane, materiale, infrastructură, financiare, informații – pentru a îndeplini un set de obiective relaționate cu satisfacerea părților interesate. Dacă este corect construit, SMI combină toate componentele afacerii într-un cadru coerent ce va permite îndeplinirea misiunii organizației.

Ce trebuie făcut pentru a construi un sistem de management integrat?

SMI permite managementului să stabilească direcțiile pentru îndeplinirea eficace și eficientă a obiectivelor organizației. De la gestionarea necesităților angajaților și până la studierea performanțelor competitorilor, de la încurajarea bunelor practici și până la minimizarea riscurilor și maximizarea gradului de utilizare a resurselor, abordarea integrată a sistemului de management poate sprijini organizația să-și îndeplinească obiectivele strategice ale afacerii.

Ce este Sistemul de Management Integrat Final