Instrumente LEAN

Abordarea Lean se bazează pe legendarul Sistem de Producție Toyota, care produce produse de calitate în timp scurt și la costuri scăzute. Pentru multe companii, îndeplinirea simultană a acestor 3 obiective este imposibilă. Sistemul Lean conține o metodologie și un set de instrumente care permit companiilor să obțină îmbunătățiri semnificative ale timpilor de producție, ale calității produselor și serviciilor și reduceri ale costurilor.

Acest curs îsi propune să transmită participanţilor cunoștințele necesare și să îi ajute să-și dezvolte deprinderile de a identifica şi elimina nonvaloarea încorporată în procese şi de a creşte eficienţa activităţilor organizaţiei.

Obiectivul fundamental al acestui curs este de a dezvolta în cadrul companiei dumneavoastră competențele necesare pentru a urmări eliminarea pierderilor cu scopul de a deveni mai competitivi. În plus, veți dobândi abilități în domeniul gestionării sistemice a proceselor și al îmbunătățirii performanțelor acestora.

Grup ţintă: Manageri şi/sau ingineri /operatori din producţie, engineering, planificarea producţiei, proiectare dezvoltare, calitate, mentenanţă – persoane care vor juca rolul de agent de schimbare în companiile din care provin/ celor implicati in optimizarea proceselor. Lean NU este aplicabil doar in productie, ci oriunde se intampla procese, adica peste tot, in orice fel de organizatii.

Durata cursului: Cursul se desfășoară pe parcursul a 5 zile și este structurat în 4 module, cuprinzând:  5S și fabrica vizuală, Kanban, Harta Fluxului de Valoare, Error-Proofing

Certificare: FiaTest