Implementarea unui sistem de management al calității

Cursul prezintă o introducere în structura seriei de standarde ISO 9000 și în cerințele standardului ISO 9001:2008 referitoare la eficacitatea sistemului de management al calităţii şi a proceselor sale. Cursul oferă recomandări practice privind implementarea unui sistem de management al calității bazat pe proces și avantajele pe care le aduce certificarea acestui sistem.

Grup ţintă: Manageri și personalul organizației care trebuie să înțeleagă principiile seriei ISO 9000 pentru o implementare eficace a sistemului de management al calității în vederea certificării
Durata: 1 zi
Certificare: FiaTest