Implementarea unui sistem de asigurare a calității in formarea profesională

antet

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

FiaTest este partener în cadrul proiectului ”CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE!”, al cărui obiectiv general îl reprezintă creșterea calității serviciilor oferite de furnizorii de formare profesională, prin implementarea unui sistem de asigurare a calității in formarea profesională și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în sprijinul unei creșteri economice inteligente.

Una dintre activitățile proiectului constă în implementarea unui sistem de management al calității la furnizorii de formare profesională continuă. Sistemul de management al calității documentat respectă cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008, ale Cadrului European de Referință pentru asigurarea calității (CERAC) și ale legislației naționale aplicabile în domeniul formării profesionale continue.

Pentru mai multe informații referitoare la metodologia de selecție a furnizorilor care vor fi sprijiniți în implementarea Sistemului de Management al Calității, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

S.C. FiaTest S.R.L.

București, Str. Armenească nr.23, Sector 2

Tel. 021.312 13 47

e-mail: proiect-calitate.ffp@fiatest.ro

 

Vă invităm să vă alăturați proiectului nostru, susținând promovarea unor servicii de formare profesională de calitate europeană.

Vă așteptăm!