Implementarea sistemului de management al calității la furnizorii de formare profesională continuă.

FiaTest este partener în cadrul proiectului CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE! şi derulează activitatea de implementarea unui sistem de management al calității la furnizorii de Formare profesională continuă.

Sistemul de management al calității documentat respectă cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008, ale Cadrului European de Referință pentru asigurarea calității (CERAC) și ale legislației naționale aplicabile în domeniul formării profesionale continue.

Pentru implementarea acestei activităţi în cadrul proiectului a fost dezvoltată o metodologie pentru selectarea grupului ţintă alcătuit din furnizori de formare profesională.

prezentare proiect