Implementarea sistemului de management al calității la furnizorii de formare profesională continuă.

Integrarea Sistemului de management “integrat”. Argumente
17/12/2013
Implementarea unui sistem de asigurare a calității in formarea profesională
15/12/2014

FiaTest este partener în cadrul proiectului CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE! şi derulează activitatea de implementarea unui sistem de management al calității la furnizorii de Formare profesională continuă.

Sistemul de management al calității documentat respectă cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008, ale Cadrului European de Referință pentru asigurarea calității (CERAC) și ale legislației naționale aplicabile în domeniul formării profesionale continue.

Pentru implementarea acestei activităţi în cadrul proiectului a fost dezvoltată o metodologie pentru selectarea grupului ţintă alcătuit din furnizori de formare profesională.

prezentare proiect