Implementarea si validarea Cadrului National al Calificarilor (CNC): de la calificari la programe de formare profesionala continua (FPC)

Program de finantare: POS DRU DMI 1.4  / National

Perioada de derulare: 2009- 2012

Buget: 3906371 Ron

www.scriptmedia.ro/cncfpc/

Nr. proiect: POSDRU/4/1.4/S/2

 
Parteneriat:

Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Calificari (fost CNFPA)

VAPRO (NL)

Fiatest (RO)

 
Obiectivul general:

Implementarea si validarea Cadrului National al Calificarilor (CNC) prin transpunerea calificarilor In programe de Formare Profesionala Continua (FPC) In vederea validarii acestora, In concordanta cu nevoile de pe piata muncii.

 
Activitati:

A.1. Elaborarea planului de acţiune/raportului iniţial

A.2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru a susţine funcţionarea CS

A.3. Diseminarea rezultatelor fazei iniţiale si organizarea unui seminar de lansare a proiectului

A.4. Dezvoltarea capacităţii experţilor, a CS si a furnizorilor de formare prin realizarea a 3 vizite de lucru in Olanda

A.5. Creşterea gradului de conştientizare şi susţinerea CS prin organizarea de 4 seminarii

A.6. Asistenta si consiliere pentru autorizarea furnizorilor de formare si dezvoltarea de recomandări pentru un sistem funcţional de asigurare a calităţii.

A.7. Realizarea de instrumente specifice pentru validarea învăţării anterioare

A.8. Testarea instrumentelor specifice de VIA prin evaluări iniţiale ale candidaţilor (faza pilot 1).

A.9. Dezvoltarea şi actualizarea curriculum-ului si a instrumentelor pentru evaluarea teoretica si practica

A.10. Testarea curriculum-ului prin formarea candidaţilor pentru calificările selectate (faza pilot 2).

A.11. Testarea curriculum-ului prin evaluarea şi certificarea candidaţilor (faza pilot 3).

A.12. Evaluarea întregului proces pana la standarde ocupaţionale /calificări pe baza rezultatelor testelor pilot

A.13. PR /creşterea gradului de conştientizare a proiectului si diseminarea rezultatelor acestuia.

A.14. Implementarea managementului de proiect pe tot parcursul proiectului.

 
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

  • Evaluarea sistemului de asigurare a calității la furnizorii de servicii de formare profesională din patru sectoare industriale strategice și dezvoltarea planul de îmbunătățire
  • Elaborarea de instrumente și proceduri de evaluare a competențelor de validare a calificărilor
  • Training si coaching al furnizorilor de formare profesională, reprezentanți pentru patru sectoare industriale strategice
  • Elaborarea de instrumente specifice de evaluare a competențelor pentru calificări relevante
  • Pilotarea testării instrumentelor dezvoltate în centrele relevante de evaluare a competențelor
  • Training si coaching pentru furnizorii de formare profesională, reprezentanți din patru sectoare industriale strategice, pentru a dezvolta programe de formare pentru calificările selectate