Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

Acest curs vă prezintă cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări si este aplicabil tuturor organizațiilor care desfășoară activități de laborator, indiferent de numărul de personal.

Cursul pune la dispoziţia participanţilor cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii Laboratorului.

Grup țintă:
Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări chimice, fizice sau microbiologice; specialişti din cadrul laboratoarelor medicale;
Managerii/şefii laboratoarelor acreditate/în proces de evaluare pentru acreditare/care intenţionează să se acrediteze;
Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare şi persoanele din lista de promovare a personalului din laboratoare.

Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest