Implementarea Calificărilor în Agricultură – Implement Agriculture Qualifications

Program de finantare: LLP 2007-2013 / International

European Qualifications Framework Projects
KA1: Policy Cooperation and Innovation

Perioada de derulare: 2010 – 2012

Buget: 16541 EUR

Nr. proiect: 167173-LLP-1-2009-1-IT-KA1-KA1EQF

www.impaqproject.eu

 
Parteneriat:

P1 – Università degli Studi Guglielmo Marconi, Co-ordinator IT

P2 – FiaTest RO

P3 – Local School for agricultural vocational training, centre for apprenticeship and centre for adults FR

P4 – Higher Education College of Agronomic Science, Nutrition and Environment FR

P5 – University Of Debrecen HU

P6 – Fidaf (Italian Federation of Graduates in Agriculture and Forestry) IT

P7 – Italia Forma IT

P8 – Wellant College NL

P9 – Bragança Polytechnic Institute PT

P10 – Europea Sweden (Federation of Swedish Farmers) – SE

 
Obiectivul general:

Dezvoltarea cadrului calificarilor pentru sectorul Agricultura.

 
Activitati:

WP 1 Management

WP 2 Definirea criteriilor, condiţiilor, instrumenetelor şi colectarea informaţiilor relevante pentru compararea calificărilor

WP 3 Analiza comparative prin metoda studierii rezultatelor învăţării

WP 4 Analiza referinţelor

WP 5 Stabilirea pilonilor pentru dezvoltarea comparabilităţii şi portabilităţii calificărilor

WP 6 Calitate şi evaluare

WP 7 Exploatare

WP 8 Diseminare

 
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

• Descrierea calificărilor din agricultură din fiecare țară parteneră, folosind metoda analizei comparative a rezultatelor învățării (RÎ) pentru fiecare din acestea.
• Dezvoltarea unui ghid de implementare a unui cadru comun care va utiliza compararea sistemului de calificări adoptat în fiecare țară cu rezultatul obținut prin metoda comparării rezultatelor învățării
• Stabilirea unor directive pentru creșterea coerenței între sistemele de calificare (regional, național și sectorial) prin folosirea celor mai bune practici analizate
• Stabilirea unor directive de adaptare a cadrului național al fiecărei țări pentru a fi propuse autorităților competente