ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ECONOMICE A FERMELOR

  ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ECONOMICE A FERMELOR

  MĂSURA 0.1 “ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE”

  FIATEST SRL în calitate de Beneficiar împreună cu Universitatea Ovidius din Constanţa şi Asociatia Biomold a implementat în Regiunea Nord-Est, între 2017-2018  proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ECONOMICE A FERMELOR.  Obiectivul general al proiectului a vizat dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor a 430 de fermieri, persoanelor fizice, care au încheiat angajamente pe măsura de Agromediu și climă – Măsura 10 prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată avand ca tematică managementul durabil al terenurilor agricole și implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă.

  Cursurile s-au adresat fermierilor, persoane fizice care au încheiat angajamente pe măsura de agromediu și climă – M10 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și care au domiciliul în Regiunea Nord-Est.

  Competențele obținute la absolvirea cursului au fost următoarele:

  • Identificarea parcelelor agricole;
  • Completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată; măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor:
  • Aspecte legate de măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la standardele de eco-condiţionalitate
  • Metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă