ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII FERMELOR AGRICOLE DIN JUDEŢUL DOLJ

MADR – MĂSURA 1 – “ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE”

REGIUNEA SUD – VEST

JUDEȚUL DOLJ

Submăsura: 1.1.- „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe”

Parteneriat:

Lider de parteneriat- SC FiaTest SRL

P1 – Colegiul Agricol “Dimitrie Petrescu” Caracal

P2 – ASOCIAŢIA PENTRU  PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC – A.P.A.R

Obiectivul general:

Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, având ca tematică – practicarea de tehnici și tehnologii agricole și inovative, aplicarea standardelor comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției, diversificarea activităților în exploatațiile agricole și managementul general al fermei.

Activitati:

A1. Managementul proiectului

A2. Achiziții – realizarea procedurilor de achiziții aferente proiectului

A3. Informare și publicitate în cadrul proiectului

A4. Selecție participanți

A5.Elaborare suport de curs

A6. Aplicare test pentru evaluarea inițială a participanților

A7. Furnizarea serviciilor de formare profesionala (cursul 1, cursul 2, …… cursul 10)

A8. Aplicare test pentru evaluarea finală a participanților

A9. Certificarea participanților

A10. Diseminarea  rezultatelor finale ale proiectului

Prin acest proiect am instruit 252 de fermieri în perioada 2018-2019 și beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 din județul DOLJ care au dobândit informaţii şi cunoştinţe specifice care să-i ajute să-și consolideze și dezvolte ferma. Instruirea a fost realizată prin organizarea de cursuri de formare profesională în urma carora participanţii auj dobândit următoarele competenţe:

  • Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării.
  • Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției.
  • Diversificarea activităților în exploatațiile agricole.
  • Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc.)