IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII FERMELOR AGRICOLE DIN JUDETUL DOLJ

EVENIMENT DE PROMOVARE A INIȚIATIVELOR ANTREPRENORIALE
08/10/2018
Auditul Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardului SR EN ISO 19011:2018
19/08/2019

MADR – MASURA 1 – “ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE”

REGIUNEA SUD – VEST

JUDEȚUL DOLJ

Submăsura: 1.1.- „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe”

Parteneriat:

Lider de parteneriat- SC FiaTest SRL

P1 – Colegiul Agricol “Dimitrie Petrescu” Caracal

P2 – ASOCIATIA PENTRU  PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC – A.P.A.R

Obiectivul general:

Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, având ca tematică – practicarea de tehnici și tehnologii agricole și inovative, aplicarea standardelor comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției, diversificarea activităților în exploatațiile agricole și managementul general al fermei.

Activitati:

A1. Managementul proiectului

A2. Achiziții – realizarea procedurilor de achiziții aferente proiectului

A3. Informare și publicitate în cadrul proiectului

A4. Selecție participanți

A5.Elaborare suport de curs

A6. Aplicare test pentru evaluarea inițială a participanților

A7. Furnizarea serviciilor de formare profesionala (cursul 1, cursul 2, …… cursul10)

A8. Aplicare test pentru evaluarea finală a participanților

A9. Certificarea participanților

A10. Diseminarea  rezultatelor finale ale proiectului

Proiectul isi propune sa instruiasca fermierii și beneficiarii de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 din județul DOLJ în vederea dobândirii de informaţii şi cunoştinţe specifice care să-i ajute să-și consolideze și dezvolte ferma. Instruirea va fi realizată prin organizarea de cursuri de formare profesională in urma carora participantii vor dobandi  urmatoarele competente:

  • Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării.
  • Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției.
  • Diversificarea activităților în exploatațiile agricole.
  • Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc.)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE ŞI ÎNSCRIERI:

Anda OPREA: 0732836950;  cursuri@fiatest.ro