Gaz-cromatografia. Teoria separării și aplicarea în practica analitică, noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor analitice bazate pe tehnici gaz-cromatografice.

Cursul îşi propune să abordeze elementele teoretice de tehnica separării pe coloane gaz-cromatografice, fiind structurat în trei părţi distincte: o primă parte – teoretică – în care vor fi descrise şi explicate noţiunile teoretice necesare întelegerii exacte a fenomenelor implicate în separarea pe coloane gaz-cromatografice, o a doua parte – aplicativă – în care sunt descrise părţile componente a unui gaz-cromatograf, rolul lor, precum şi paşii necesari pentru alegerea corectă a condiţiilor de lucru. În partea a treia a cursului vor fi prezentate noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor analitice bazate pe separări gaz-cromatografice, precum și exemple care vin în sprijinul clarificării noţiunilor învăţate.

Obiective

La finalul cursului participantul:

  • Va avea cunoştinţele teoretice care să îi permită abordarea analizelor gaz-cromatografice în cadrul laboratoarelor de analize chimice
  • Va fi capabil să ia decizii analitice corecte în scopul rezolvării problemelor practice apărute înainte, în timpul şi după o analiză instrumentală de acest tip
  • Va fi capabil să ia decizii corecte in alegerea coloanelor şi a celorlalte elemente ce intervin în procesul de separare
  • Va cunoaște modul cum se poate genera sau optimiza o metodă de separare gaz-cromatografică, în funcţie de instrumentaţia pe care analistul o are la dispoziţie.
  • Va cunoaște etapele de dezvoltare și validare a unei metode analitice bazate pe separări gaz-cromatografice
  • Va putea să pună în practică, creativ, cunoștințele acumulate.

Grup țintă: 

  • Analişti (chimişti, ingineri chimişti, farmacişti, fizicieni) cu atribuţiuni în domeniul cromatografiei din cadrul laboratoarelor analitice instrumentale.
  • Specialisti din laboratoarele ce activează în domeniile: cercetare aplicativă, controlul alimentelor, controlul produselor animale / vegetale, expertize toxicologice, expertize criminalistice, toxicologie clinică, controlul poluării mediului, laboratoare de control vamal, controlul calităţii produselor dintr-o paletă foarte variată de industrii (chimică/petrochimică, alimentară, farmaceutică, cosmetică, aromelor, etc.)

Durata cursului: 3 zile

Certificare: FiaTest