Gaz-cromatografia—de la TEORIE la PRACTICĂ

Comparări interlaboratoare – scop, organizare și instrumente de analiză statistică a datelor
05/05/2016
Asigurarea calităţii rezultatelor în laboratoarele de analize fizico –chimice
05/05/2016

Cursul îşi propune să abordeze elementele teoretice de tehnica separării pe coloane gaz-cromatografice, fiind structurat în două părţi distincte: o parte teoretică, în care vor fi descrise şi explicate noţiunile teoretice necesare întelegerii exacte a fenomenelor implicate în separarea pe coloane gaz-cromatografice şi o parte aplicativă în care sunt descrise părţile componente a unui gaz-cromatograf, rolul lor, precum şi paşii necesari pentru alegerea corectă a condiţiilor de lucru. De asemenea, în cadrul cursului vor fi prezentate pe scurt exemple care vin în sprijinul clarificării noţiunilor învăţate.

La finalul cursului participantul:

  • Va avea cunoştinţele teoretice care să îi permită abordarea analizelor gaz-cromatografice în cadrul laboratoarelor de analize chimice
  • Va fi capabil să ia decizii analitice corecte în scopul rezolvării problemelor practice apărute înainte, în timpul şi după o analiză instrumentală de acest tip
  • Va fi capabil să ia decizii corecte in alegerea coloanelor şi a celorlalte elemente ce intervin în procesul de separare
  • Va cunoaște modul cum se poate genera sau optimiza o metodă de separare gaz-cromatografică, în funcţie de instrumentaţia pe care analistul o are la dispoziţie.

Grup țintă: 

  • Analişti (chimişti, ingineri chimişti, farmacişti, fizicieni) cu atribuţiuni în domeniul cromatografiei din cadrul laboratoarelor analitice instrumentale.
  • Specialisti din laboratoarele ce activează în domeniile: controlul alimentelor, controlul produselor animale / vegetale, expertize toxicologice, expertize criminalistice, toxicologie clinică, controlul poluării mediului, laboratoare de control vamal, controlul calităţii produselor dintr-o paletă foarte variată de industrii (chimică/petrochimică, alimentară, farmaceutică, cosmetică, aromelor, etc.)

Durata cursului: 2 zile

Certificare: FiaTest