Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului ISO 9001:2015

Economia globală prezintă organizațiilor oportunități care nu existau cu 10 ani în urmă, dar și multe riscuri datorate schimbării modului de a face afaceri, incluzând internetul și externalizarea extensivă către țări cum ar fi China. Pentru a putea gestiona aceste schimbări, organizațiile ar trebui să aplice gândirea bazată pe riscuri, o abordare care presupune identificarea, tratarea și controlul riscurilor. Riscul este inerent în toate aspectele sistemului de management al calității. Există riscuri în toate sistemele, procesele și funcțiile: Gândirea bazată pe risc asigură faptul că aceste riscuri sunt identificate, avute în vedere și controlate pe întregul parcurs al proiectării și utilizării sistemului de management al calității.

De ce să participați la acest curs?

  • Veți avea oportunitatea de a dezvolta un proces de analiză și tratare a riscurilor folosind recomandările ghidurilor existente în domeniu (ISO 31000, ISO 31010)
  • Veți aplica metodologia de tratare a riscurilor, pentru a realiza conformitatea cu cerințele ISO 9001:2015
  • În cursurile noastre conceptele sunt explicate astfel încât participanții pot înțelege cum le vor aplica la locul lor de muncă.
  • Conținutul cursului a fost proiectat astfel încât furnizează un mix de teorie, aplicații practice și discuții în grup

Grup ţintă: Manageri și consultanți în domeniul Sisteme de Management; Reprezentanți ai organizațiilor care au SMC certificat conform  ISO 9001:2008, Reprezentanți ai organizațiilor care sunt în faza de dezvoltare a unui Sistem de Management al Calității; Auditori ai sistemelor de management al calității

Durata cursului: 1 zi
Certificare: FiaTest