Formare/instruire profesională bazată pe cunoaştere utilizând metode inovative de organizare a muncii in sectorul confecţii textile din regiunea Sud Muntenia

Program de finantare: POS DRU DMI 3.2  / National

Perioada de derulare: 2009- 2013

Buget: 1632957  Ron

www.certex.ro/Proiecte/POSDRU35

Nr. proiect: POSDRU/35/3.2/G/15718

 
Parteneriat:

Beneficiar: Institutul National de Cerecetare – Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – CERTEX

Universitatea Gh. Asachi Iași

FiaTest

Transpacom

 
Obiectivul general:

Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii in sectorul confectiilor textile prin procesul de invatare continua si asigurarea adaptabilitatii si flexibilitatii pentru participarea viitoare a 500 persoane pe piata muncii caracterizata prin inovare.

 
Activitati:

  1. Definirea si elaborarea cadrului organizatoric
  2. Elaborarea programelor de formare profesionala bazata pe cunoastere.
  3. Desfasurarea cursurilor de formare profesionala, evaluarea, certificarea cursantilor
  4. Informarea si publicitatea proiectului, actualizarea site
  5. Informarea-publicitatea

 

Proiectul a dezvoltat competențe manageriale și operaționale pentru îmbunătățirea calității, productivității, siguranței, mediului de lucru, reducerii impactului asupra mediului și pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea personală. Activitățile au avut ca țintă 25 de companii din Muntenia (S) și au inclus dezvoltarea programelor de formare, formare pentru 50 de manageri și 450 de angajați.

 
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

  • Conceperea programelor de formare profesională
  • Autorizarea programelor de formare la ANC
  • Organizarea și livrarea sesiunilor de formare