Manager proiect

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calității proiectului
Detalii Descarca cererea de certificare

 Evaluator proiecte

 • Pregătirea personală pentru evaluare
 • Organizarea procesului de evaluare
 • Evaluarea propunerii de proiect
 • Validarea evaluării
 • Acordarea de asistență tehnică pentru selecția de proiecte
Detalii Descarca cererea de certificare

Manager al sistemului de management al calității

 • Leadership in sistemul de management al calitatii
 • Coordonarea, motivarea si sustinerea echipelor implicate în îmbunătătirea practicilor, procedurilor, produselor si serviciilor organizatiei
 • Gestionarea propriilor resurse (cunostinte, aptitudini, timp) în vederea dezvoltării personale
 • Dezvoltarea de relatii de lucru eficace cu colegii si alte părți interesate
 • Dezvoltarea unui program de obiective ale calitătii, aliniat cu obiectivele strategice ale organizatiei
 • Dezvoltarea de planuri operationale pentru zona sa de responsabilitate
 • Asigurarea conformitătii sistemului de management cu cerintele legale si reglementare
 • Aplicarea principiilor managementului calitătii în activitătile curente
 • Aplicarea metodelor  de comunicare adecvate în transmiterea diferitelor tipuri  de mesaje
 • Asigurarea că există implicarea managementului în gestionarea riscurilor pe care le presupun procesele organizatiei
 • Dezvoltarea si implementarea abordării procesuale în toate procesele organizatiei
 • Asigurarea că rezultatele tuturor proceselor îndeplinesc cerintele stabilite si sunt imbunătătite continuu
 • Aplicarea instrumentelor si metodelor pentru îmbunătătirea performantelor organizatiei
 • Coordonarea programelor de audit intern si de audit de secundă parte
 • Implicarea în construirea unui sistem de management centrat pe client
 • Asigurarea serviciilor pentru clienti si sprijinirea initiativelor de îmbunătătire
 • Coordonarea sistemului de monitorizare a satisfactiei clientilor
 • Dezvoltarea unui sistem de management al relatiilor cu furnizorii
 • Evaluarea eficacitătii instruirii angajatilor
Detalii Descarca cererea de certificare

Manager securitatea informației

 • Stabilirea strategiei şi obiectivelor în domeniul securităţii informaţiei, armonizate cu strategia organizaţiei
 • Stabilirea cadrului de management al securităţii informaţiei
 • Stabilirea domeniului de securitate si managementul resurselor informationale
 • Planificarea sistemului de management al securităţii informaţiei pe baza riscurilor şi cerinţelor
 • Proiectarea măsurilor de securitate organizaţională şi procedurală necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informaţiei
 • Managementul accesului la resurse si informatii
 • Proiectarea măsurilor de securitate in procesele operationale
 • Proiectarea măsurilor de securitate IT&C
 • Proiectarea măsurilor de securitate ale organizaţiei în concordanţă cu analiza de risc la securitatea informaţiei
 • Integrarea cerinţelor de securitate a informaţiei stabilite la nivelul organizaţiei în contractele şi activităţile terţelor părţi
 • Implementarea şi urmărirea planului de acţiuni în domeniul securităţii informaţiilor
 • Consilierea conducerii organizaţiei cu privire la sistemul de management al securităţii informaţiilor
 • Gestionarea incidentelor de securitate a informatiei cu scopul minimizarii impactului acestora asupra afacerii.
 • Evaluarea sistemului de management al securităţii informaţiei
 • Aplicarea instrumentelor şi metodelor de îmbunătăţire a eficacităţii sistemului de management al securităţii informaţiei
Detalii Descarca cererea de certificare