Politica privind asigurarea impartialitatii

FiaTest – OCP acționează întotdeauna cu imparțialitate în relațiile sale cu solicitanții, candidații și persoanele certificate.

Deciziile în cadrul programului de certificare se iau în conformitate cu politicile și procedurile FiaTest – OCP.

DETALII


Politica privind tratarea apelurilor si reclamatiilor

Fiatest – OCP este responsabil pentru toate deciziile pe care le implică procesul de tratare a apelurilor și reclamțiilor.

Fiatest – OCP consideră că apelurile și reclamațiile sunt o sursă importantă de identificare a oportunităților de îmbunătățire și acțiuni preventive.

DETALII

Procedura operationala – Tratarea apelurilor si reclamatiilor

Procesul de tratare a apelurilor și reclamaţiilor se derulează cu respectarea cerinţelor de confidenţialitate, atât în privinţa reclamantului cât şi a obiectului reclamaţiei.

DETALII

 


 

Procedura operationala – Utilizarea certificatului si a marcii de certificare

Autorizarea de a utiliza marca de certificare a FiaTest – OCP, în conformitate cu prevederile prezentului document, este acordată persoanei care a încheiat cu succes procesul de certificare.

DETALII