DREPTURILE SOLICITANTULUI /CANDIDATULUI /PERSOANEI CERTIFICATE

 

  • Să aibă asigurată din partea FiaTest – OCP confidențialitatea asupra informațiilor puse la dispoziție pentru derularea procesului de certificare.
  • Să convină cu FiaTest – OCP asupra programării etapelor procesului de certificare (programul de examinare, programul de supraveghere, etc.).
  • Să refuze publicarea în Registrul persoanelor certificate a datelor sale de contact.
  • Să acceseze informațiile necesare derulării procesului de certificare
  • Să formuleze observații la rapoartele de evaluare a dosarului depus în vederea certificării
  • Să conteste rezultatele consemnate de Comitetul de Certificare în raportul de evaluare finală, precum si decizia de suspendare, retragere sau anulare a certificatului de catre FiaTest – OCP
  • Să depună cerere pentru prelungirea sau extinderea domeniului de certificare și pentru recertificare.
  • Să fie informate asupra modificărilor apărute în standardelele aplicabile privind certificarea/ domeniul de certificare, în documentele referitoare la cerințele de menținere a certificării sau asupra modificării taxelor aferente procesului de certificare.
  • Să utilizeze marca de certificare și certificatul emis de FiaTest – OCP în conformitate cu Codul de Conduită și cu prevederile procedurii PO-06 ”Utilizarea certificatului și a mărcii de certificare”
  • Să fie publicați după certificare în Registrul persoanelor certificate existent pe pagina de web a FiaTest – OCP.