FiaTest asigură etapa de formare pentru sectorul Construcții, în proiectul “Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabonț” București, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României, desfășoară din anul 2011, proiectul  “Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”.

Obiectul general al proiectului constă în dezvoltarea capacitaţii managerilor și a antreprenorilor de implementare a organizării flexibile, capabile să coreleze cerinţele de competitivitate ale companiilor, cu reglementările din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) în sectoarele hoteluri, restaurante şi catering (HORECA) şi construcţii.

Compania FiaTest a fost aleasă să asigure etapa de formare pentru sectorul Construcții. Etapa de formare cuprinde două cursuri autorizate ANC: „Competenţe antreprenoriale” și ”Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” și vor fi livrate în cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, pentru 1200 de persoane care fac parte din grupul țintă al proiectului din sectorul Construcții: manageri la toate nivelurile, întreprinzători, angajați.

În urma cursurilor, participantii vor dezvolta competențe necesare pentru a  adopta o organizare flexibilă a muncii care să permită creșterea competitivității pe piața și a adaptablității la mediul de afaceri , dar și competențe pentru a implementa reglementările de securitate și sănătate în muncă.

Pornind de la obiectivele de învățare stabilite, de la caracteristicile grupului țintă și de la nevoile lui de învățare, cursurile pe care le vom desfășura au un pronunțat caracter practiv și aplicativ și un grad înalt de interactivitate. Vom folosi ca și mijloace și metode de pregătire, prezentări, dezbateri, discuții active, exemplificări, studii de caz, pentru a da posibilitatea cursanților să găsească soluții de implementre pentru situații concrete cu care se confruntă în activitatea profesională, declară Luminița Tatomir, Trainer Manager FiaTest.

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Luminița Știrbu

Luminița a lucrat timp de 9 ani în cadrul Universității din Pitești și INSA Lyon, fiind o bună cunoscătoare a activităţii laboratoarelor acreditate de analize chimice. De asemenea, a lucrat ca director de calitate și responsabil SMC pentru constructori de top în industria de automobile, a pregătit doi furnizori pentru certificarea ISO TS a SMC şi a căpătat experienţă ca auditor de sistem, auditor de proces de fabricaţie, auditor de proceduri în industria auto.