Evaluator în sistemul formării profesionale continue

Cursul îşi propune să le ofere participanţilor cunoştinţe în domeniul asigurării calităţii în formarea profesională continuă şi să dezvolte abilităţi ce le vor permite acestora să efectueze procese de evaluare de competenţe profesionale şi procese de evaluare a organizaţiilor care solicită autorizarea ca centru de evaluare sau ca furnizor de formare profesională.

Grup ţintă: specialişti în domeniul formării profesionale a adulţilor şi evaluării de competenţe, specialişti în sisteme de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională, cadre didactice.

Durata: 120 ore
Certificare: Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Tipul programului: Perfecţionare