Evaluator de furnizori şi programe de formare

Cursul îşi propune să transmită cunoştinţele necesare şi să le dezvolte participanţilor abilităţi ce le vor permite să verifice şi să ia o decizie cu privire la îndeplinirea criteriilor de autorizare de către furnizorii de formare profesională, să verifice transpunerea cerinţelor unui standard ocupaţional/ standard de pregătire profesională în programa de pregătire şi să verifice eficacitatea aplicării metodologiei de asigurare a calităţii în cadrul furnizorului de formare profesională.

Grup ţintă: specialişti în domeniul formării profesionale a adulţilor şi evaluării de competenţe, specialişti în sisteme de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională, cadre didactice.
Durata: 40 ore
Certificare: Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Tipul programului: Perfecţionare