Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări

Una din cerinţele fundamentale puse în faţa laboratoarelor de încercări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 o constituie asigurarea trasabilităţii măsurării la sistemul internaţional de măsurări. Pentru aceasta, o cerinţă implicită este estimarea bugetului de incertitudini (propriu laboratorului) şi raportarea incertitudinii măsurării.

Bazat pe exemple şi exerciţii practice, acest curs pune la dispoziţia participanţilor cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru calculul şi raportarea incertitudinii de măsurare.

Grup ţintă:

  • Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări chimice, fizice
  • Managerii/şefii laboratoarelor acreditate/în proces de evaluare pentru acreditare/care intenţionează să se acrediteze;
  • Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare şi persoanele din lista de promovare a personalului din laboratoare.

Durata cursului: 3 zile
Certificare:  FiaTest