Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

Pregatirea laboratorului acreditat / în curs de acreditare conform conform standardului cerintelor standardului ISO 17025:2005. Documentele sistemului calităţii
05/05/2016
Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor
05/05/2016

Una din cerinţele fundamentale puse în faţa laboratoarelor de încercări conform standardului ISO 17025 o constituie estimarea şi raportarea bugetului de incertitudine precum şi asigurarea trasabilităţii la etaloanele internaţionale. Cursul îşi propune aprofundarea conceptelor şi instrumentelor pentru estimarea incertitudinii de măsurare prin aplicaţii practice şi studii de caz şi prin folosirea instrumentelor informatice specifice şi eficace.

Grup ţintă: Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări; specialişti din cadrul laboratoarelor medicale, Managerii/şefii laboratoarelor, Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare
Durata cursului: 2.5 zile
Certificare:  FiaTest