Eficiență personală și profesională – Factori de succes

Cursul  îşi propune dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi ce au ca rezultat eficientizarea activităţilor profesionale şi personale în contextul folosirii unor instrumente de eficientizare a timpului şi a activităţilor profesionale, cât şi a gestionării stresului.

Grup ţintă: Angajaţi în toate posturile care au muncă de birou, care doresc să fie eficienţi în activitatea lor şi care vor să îşi aibă o balanţă echilibrată între viaţa profesională şi cea personală.

Durata cursului: 2 zile

Certificare: FiaTest