EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎN ERA DIGITALĂ

Utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale trebuie să fie însoțită de competențe digitale adecvate ale forței de muncă!

FiaTest împreună cu Camera de Comerț și Industrie Iași și Asociația Iconic Cluster au implementat proiectul ”Educație și dezvoltare în era digitală”, proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

În cadrul proiectului am oferit formarea și certificarea unor competențe conform cerințelor actuale pe piața muncii, pentru minim 301 angajați din minim 32 de IMM-uri, precum și sprijinirea a 6 IMM-uri în dezvoltarea de programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 18 luni, 15 martie 2022 – 14 septembrie 2023.

Cursuri de formare profesională pe care le-am organizat:

  • Formare de bază privind securitatea informatică
  • Manager securitatea informației (autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, sub egida Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Educației)
  • Elemente de protecția datelor cu caracter personal
  • Securitate cibernetică pentru specialiști din domenii tehnologice

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro