EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎN ERA DIGITALĂ

Proiect: EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎN ERA DIGITALĂ

Perioadă de implementare: 15 martie 2022 – 14 septembrie 2023

Buget total: 3.433.709,09 lei, din care ajutor nerambursabil 2.860.809,78 lei

Parteneriat:

  • Camera de Comerț și Industrie Iași – leader
  • Fiatest SRL – partener
  • ICONIC – partener

Obiectiv general: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competente digitale ale angajaților din cadrul sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile mai puțin dezvoltate din România, în special regiunea NE, prin formarea si certificarea unor competente conform cerințelor actuale ale pieței muncii, pentru minim 301 angajați din minim 32 de IMM-uri, precum și prin sprijinirea a 6 IMM-uri în dezvoltarea de programe de învățare la locul de muncă.

Grup țintă: minim 301 angajați cu CIM ce provin din minim 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Cursuri de formare profesională:

  • Formare de bază privind securitatea informatică
  • Manager securitatea informației (autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, sub egida Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Educației)
  • Elemente de protecția datelor cu caracter personal
  • Securitate cibernetică pentru specialiști din domenii tehnologice

Pentru înscrieri accesați: https://forms.gle/3hVLgzqthBguStb98

„Educație și dezvoltare în era digitală“ este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/143072

Informații suplimentare:

FiaTest SRL

Adresa: str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, corp A, etaj 3, București, Sector 1

Persoană de contact: Loana Jeckel

Tel: 0758113306

Email: loana.jeckel@fiatest.ro, proiecte@fiatest.ro

www.fiatest.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro