Dezvoltarea unei capacităţi noi de producţie în cadrul SC Tehnorom SRL

Cursuri gratuite organizate in cadrul proiectului “Calitate intr-o economie bazata pe cunoastere!” ID 137421
27/12/2015
Reţea pentru întărirea relaţiilor dintre Formarea Profesională şi piaţa muncii la nivel de implementare şi guvernare
03/05/2016

Program de finantare: POSCCE Axa 1 / National

Perioada de derulare: 2013- 2014

Buget: 4797427,72 Ron

Nr. proiect: 3M/500.058/2/28.02.2014
Beneficiar:
SC Tehnorom SRL Bacau
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

Servicii de consultanţă pentru elaborarea dosarului de finantare şi implementarea proiectului privind „Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri”
Activitati:

Realizarea   de investitii   productive   ce vor   conduce   la   crearea unei noi unitati de productie si diversificarea  activitatii companiei.