Dezvoltarea durabila a pietei muncii din mediul rural prin facilitate accesului la ocupare

Program de finantare: POS DRU DMI 5.2  / National

Perioada de derulare: 2013- 2014

Buget: 1432472  Ron

www.info-ocupare.ro

Nr. proiect: POSDRU/110.5.2/G/86892

 
Parteneriat:

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lumina

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța,

VENT CONSULTING TEAM

Fiatest

 
Obiectivul general:

Integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta pe raza teritoriala a Comunei Lumina prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere si formare, destinat persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta si somerilor, avand ca finalitate facilitarea insertiei acestora pe piata muncii, prin dobandirea informatiilor, competentelor si abilitatilor necesare angajarii in domeniile non-agricole specifice pietei locale a fortei de munca.

 
Activitati:

A.1. Managementul proiectului si monitorizarea activitatilor

A.2. Achiziile publice

A.3. Informarea si publicitatea aferenta proiectului

A.4. Auditul financiar extern aferent proiectului

A.5. Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare in randul grupului tinta in vederea initierii programului integrat de dezvoltare a resurselor umane

A.6. Furnizarea programelor de formare multimodulare, diferentiate pentru fiecare categorie omogena apartinand grupului tinta, inclusiv mediere

A.7. Furnizarea de servicii de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri in mediul rural

 
Rolul FiaTest in cadrul proiectului:

  • Furnizarea a trei din totalul cursurilor de formare incluse în cadrul programului integrat de informare-mediere-formare: Competente antreprenoriale; Comunicare in Limba Engleza, Inspector in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca;
  • Implicarea în realizarea campaniilor de conștientizare și de atragere a grupului țintă în vederea participării la cursurile de formare