Dezvoltarea de proceduri – standardul 17

Acest curs își propune să îi ajute pe cei interesați în identificarea documentelor necesare SCMI și definirea cerințelor privind controlul acestora.
Cursul este destinat celor care sunt la începutul implementării unui sistem de control managerial intern conform OMFP 946:2005 (actualizat). Pe tot parcursul cursului, trainerul va discuta cerințele referitoare la documentația SCMI, atât din perspectiva implementării, cât și din cea a auditării sistemului.

De ce să vii la curs:

– Pentru a înțelege valoarea documentației în gestionarea unui sistem eficace de control managerial intern;
– Pentru a dobândi deprinderile necesare dezvoltării unor proceduri și instrucțiuni care sunt cu adevărat utile activităților curente;
– Pentru a înțelege cum se integrează documentația sistemului de control managerial intern în organizație;
– În cursurile noastre, conceptele sunt explicate astfel încât partici-panții pot înțelege cum le vor aplica la locul lor de muncă;
– Cursurile noastre pun accent pe activități practice și participarea directă a cursanților.

Grup țintă: Responsabili desemnați cu gestionarea SCMI, Auditori interni, specialişti implicați în dezvoltarea și menținerea SCMI.
Certificare: FiaTest