Verginia Matei 1

Verginia este coordonatorul Laboratorului de Toxicologie/Chimie din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; evaluator șef şi evaluator tehnic RENAR, calificată pentru Sisteme de Management al Calităţii conform cerinţelor standardelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 și SR EN ISO 15 189.

De asemenea, a făcut parte ca expert, lector şi consultant în echipa de integrare a sistemelor de management calitate în cadrul Unității de Implementare programe Fondul Global pentru combatere HIV/SIDA,TBC coordonat de Ministerul Sănătăţii.

Experiență: 14 ani în documentarea şi auditarea Sistemelor de Management al Calităţii pentru laboratoarele de încercări; 10 ani ca trainer şi consilier principal pentru domeniul acreditării laboratoarelor de analize medicale.

Arii de expertiză: Managementul Laboratorului.