Luminița a lucrat timp de 9 ani în cadrul Universității din Pitești și INSA Lyon, fiind o bună cunoscătoare a activităţii laboratoarelor acreditate de analize chimice. De asemenea, a lucrat ca director de calitate și responsabil SMC pentru constructori de top în industria de automobile, a pregătit doi furnizori pentru certificarea ISO TS a SMC şi a căpătat experienţă ca auditor de sistem, auditor de proces de fabricaţie, auditor de proceduri în industria auto.

În cadrul echipei FiaTest, este trainer pentru pregătirea furnizorilor în domeniul cerinţelor pentru obţinerea certificării Q1 şi constituie polul de competenţă în domeniul cerinţelor ISO TS 16949 şi al acreditării laboratoarelor de încercare.

Experiență: 9 ani în domeniul academic şi de cercetare, 5 ani în domeniul managementului calităţii în domeniul automotive.

Arii de expertiză: Managementul îmbunătățirii proceselor, Lean Manufacturing, Managementul Laboratorului.