Camelia DucaruCamelia este implicată în identificarea oportunităţilor de finanţare, în conceperea, dezvoltarea, implementarea şi raportarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, în gestionarea parteneriatelor europene multinaţionale, precum şi în susţinerea modulelor de comunicare din cadrul cursurilor organizate de FiaTest.
Manager de proiect şi Formator a realizat consultanţă în managementul proiectului pentru companii şi instituţii publice.

Experiență: 8 ani în managementul proiectelor.

Arii de expertiză: Managementul proiectelor, Managementul comunicării.