Alina PopaAlina este auditor de mediu, auditor IRCA în domeniul SSO, auditor IRCA Mediu, inspector Protecția Mediului, specialist Gestionarea Deșeurilor şi evaluator de riscuri de accidentare şi îmbolnăviri profesionale recunoscut de INCDPM. De asemenea, ca expert tehnic a derulat proiecte naționale și internaționale în domeniul de expertiză.

Experiență: 8 ani în domeniul mediului şi 6 ani în domeniul consultanţei.

Arii de expertiză: Sisteme de management în mediu, sănătate, securitate ocupaţională și iniţiative de Responsabilitate Socială Corporativă pentru companii mici şi mijlocii.