Cursuri la cerere

  • Metode spectrale de analiză – bune practici și controlul calității – Curs Practic
  • Workshop: Bune practici în acreditarea laboratoarelor d