Cursuri gratuite organizate in cadrul proiectului „Calitate intr-o economie bazata pe cunoastere!” ID 137421

1. Manager al sistemului de management al calitatii (COD COR 325701) – perioada 24-28 August 2015

“Prezentarea abordării seriei de standarde ISO 9000 pentru coordonarea sistemului de management al calităţii, descrierea unor instrumente utile pentru a asigura un management al calităţii performant, exemplificare practică de implementare şi utilizare a instrumentelor de îmbunătăţire prezentate, descrierea unor bune practici de management, evidenţiate în standarde şi modele de excelenţă.

De ce să vii la curs:

  • Aplici principiile, procesele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea şi managementul diferitelor componente  ale calităţii
  • Dezvolti deprinderile de descriere a proceselor prin fişe de identitate
  • Dezvolti deprinderile de rezolvare a problemelor prin procese de îmbunătăţire
  • Aplici metode de analiză şi gestionare a costurilor calităţii
  • Dezvolti capabilităţi de a interpreta datele şi informaţiile din sistem pentru a asigura un proces decizional eficace
  • Dezvolti deprinderile de comunicare şi coordonare a echipelor.
  • Aplici instrumentele specifice Excelenţei

GRUP TINTA ELIGIBIL: angajati/ colaboratori ai furnizorilor de formare profesionala autorizati in baza O.G. 129/ 2000

Persoana de contact: Cristina Brincoveanu – 0758113306