Tehnici de îmbunătățirea productivității

Cursul „Tehnici de îmbunătățire a productivității” se adresează managerilor și tuturor angajaților din organizații, care doresc să aibă și să utilizeze instrumente pentru îmbunătățirea rezultatelor și a gestiunii resurselor necesare. Prin înțelegerea contextului socio-economic în care organizația își desfășoară activitatea, prin cunoașterea unor metode de lucru care pot determina obținerea de rezultate mai bune cu eforturi mai puține, prin participarea la simulările și activitățile practice ale acestui curs, participanții vor putea dezvolta abilități de înțelegere a proceselor, de conștientizare a conceptului de „valoare pentru client”, de reducere a pierderilor și de gestionare a activităților.

Obiective

 La finalul cursului, participanții vor fi capabili:

  • Vor cunoaște elementele care contribuie la creșterea productivității
  • Vor înțelege principiile și conceptele de bază ale metodologiei Lean, vor putea identifica activitățile care adaugă valoare și activitățile care nu adaugă valoare de pe fluxul unui proces
  • Vor distinge între diferitele categorii și tipuri de pierderi cronice, care de obicei se regăsesc pe un flux de proces
  • Vor găsi analogii între categoriile tradiționale de pierderi și simptomele de tip similar existente în propriile activități (din diferitele domenii și zone de activitate ale unei organizații)
  • Vor cunoaște, selecta și aplica cu succes o serie de instrumente de bază utile pentru reducerea pierderilor, cu efecte benefice asupra creșterii productivității
  • Vor identifica deficiențe la nivelul propriilor procese și metode pentru contracararea acestora.

Grup ţintă

  • Personalul de top-management, antreprenori
  • Manageri de productie, Manageri de produs, Specialişti în îmbunătăţirea continuă

Durata cursului: 5 zile

Certificare: FiaTest